Photoshoot round-up: couples

Screen Shot 2018-09-05 at 1.31.16 AM.png

Here are some recent photoshoots of people being cute together,  featuring Ma Sichun X Jing BoranWu Lei X Chun Xia, Zhang Tian’ai X Huang Zitao, Zhao Wei X Alec Su,  Wu Jinyan Xu Kai, Zhang Yuxi Kenji Chen, and Zhu Zhiling X Li Gengxi.   Which couple has the most chemistry?
(more…)