2019 Weibo Awards Ceremony red carpet round-up

Yang Mi, Liu Yifei, Angelababy, and Tong Liya all being gorgeous

Here’s a round-up of pretty people in outfits that range from gorgeous to questionable. Select list of attendees: Crystal Liu Yifei, Dilraba, Ouyang Nana, Yang Mi, Angelababy, Zheng Shuang, Zhao Liying, Zhang Xueying, Li Bingbing, Deng Enxi, Zhou Dongyu, Tong Liya, Zhang Tian’ai, Victoria Song Qian, Zhang Ruonan, Yang Zi, Song Zu’er, Jing Boran, Li Xian, Xiao Zhan and Wang Yibo.

(more…)

Stars descend on Bazaar Charity Night 2019

Angelababy in a pink fantasy

GQ is pretty hard to beat on the creativity front, but at least Harper’s Bazaar had its own lineup of pretty stars. Select list of guests attending include Angelababy, Liu Shishi, Song Qian, Nazha, Zhao Liying, Liu Tao, Song Zu’er, Guan Xiaotong, Yang Zi, Lin Yun, Zhou Dongyu, Zhong Chuxi, Yuan Shanshan, Qin Lan, Ni Ni, Jing Tian, Xin Zhilei, Qi Wei, Yi Yangqianxi, Xiao Zhan and Chen Feiyu.

Which look do you like best?

(more…)