2019 Weibo Awards Ceremony red carpet round-up

Yang Mi, Liu Yifei, Angelababy, and Tong Liya all being gorgeous

Here’s a round-up of pretty people in outfits that range from gorgeous to questionable. Select list of attendees: Crystal Liu Yifei, Dilraba, Ouyang Nana, Yang Mi, Angelababy, Zheng Shuang, Zhao Liying, Zhang Xueying, Li Bingbing, Deng Enxi, Zhou Dongyu, Tong Liya, Zhang Tian’ai, Victoria Song Qian, Zhang Ruonan, Yang Zi, Song Zu’er, Jing Boran, Li Xian, Xiao Zhan and Wang Yibo.

(more…)