Collection of new drama stills for Chinese Valentine’s Day

August 28th is Chinese Valentine’s Day (Qixi Festival), and several productions have released stills to celebrate the occasion.

Actors featured (in order): Yang Mi, Ethan Ruan, Joe Chen, Chen Xiao, Qi Ji, Hai Lu, Yang Zi, Ren Jialun, Zhou Xun, Wallace Huo, Fan Bingbing, Gao Yunxiang, Tang Yixin, Raymond Lam, Tang Yan, Shawn Dou, Zheng Shuang, Ma Tianyu, Ariel Lin and Liu Ye

Continue reading

Win the World releases posters

Last few posters we missed.

Win the World 赢天下 posters today.  Starring Fan BingbingGao YunxiangYan YikuanMa SuZhang GuoliGuo Pinchao (Dylan Kuo), Xu FanPan YingziPan Hong, Jiang HongboXie YilinRen ShanLin Peng, Xiao HaoranPeng XiaoranGuo JingZheng YawenZhu JiaqiLiu Xiaohu, Tian Li, and Yuan Xiaoxu, hopefully they will start releasing stills soon.

More below the cut.

Continue reading

More posters for Fan Bingbing’s new historical drama

More character posters have been released for Fan Bingbing’s (I Am Not Madame Bovary) upcoming Mary Sue historical romance drama Win the World, which follows the life of Qin Dynasty entrepreneur Ba Qing and her relationship with Gao Yunxiang’s (Legend of Mi Yue) Ying Zheng and Yan Yikuan’s (Ice Fantasy) Crown Prince Ji Dan.

Continue reading

Win the World releases first posters

… with costumes like these at least we probably won’t run the risk of being stuck watching big heads on screen…?

Win the World 赢天下 has released it’s character posters.  With an extensive cast including Fan BingbingGao YunxiangYan YikuanMa SuZhang GuoliGuo Pinchao (Dylan Kuo), Xu FanPan YingziPan Hong, Jiang HongboXie YilinRen ShanLin Peng, Xiao HaoranPeng XiaoranGuo JingZheng YawenZhu JiaqiLiu Xiaohu, Tian Li, and Yuan Xiaoxu, let’s see if Fan Bingbing can top her own production The Empress of China in terms of extravagant costuming and production.

More below the cut.

Continue reading