Production teaser for Ruyi’s Royal Love in the Palace

Ruyi’s Royal Love in the Palace 后宫·如懿传 has released a production teaser.  Starring Zhou XunWallace HuoJanine ChangLi ChunDong JieTong YaoChen HaoyuXin ZhileiZeng YixuanWu Junmei (Vivian Wu), Chen XiaoyunHuang MingJing ChaoLi QinYuan WenkangHu KeZhang JiazhuCao XiwenYu Yang, and He Hongshan, a quick look for those interested.