Friday Photos

Magazine spreads, posters and stills that recently caught our eyes.

Continue reading

Stars descend on Bazaar Charity Night 2019

Angelababy in a pink fantasy

GQ is pretty hard to beat on the creativity front, but at least Harper’s Bazaar had its own lineup of pretty stars. Select list of guests attending include Angelababy, Liu Shishi, Song Qian, Nazha, Zhao Liying, Liu Tao, Song Zu’er, Guan Xiaotong, Yang Zi, Lin Yun, Zhou Dongyu, Zhong Chuxi, Yuan Shanshan, Qin Lan, Ni Ni, Jing Tian, Xin Zhilei, Qi Wei, Yi Yangqianxi, Xiao Zhan and Chen Feiyu.

Which look do you like best?

Continue reading

Huang Xiaoming, Zhou Dongyu, and 15 celebs act out a decade of a Chengdu teahouse for microfilm

Glimpse into a decade of a Chengdu teahouse in this microfilm starring Huang Xiaoming, Zhou Dongyu Wang Ziwen, Zheng Shuang, Wang Kai, Qin Lan, Hu Yitian, Nazha, Ni Ni, Wu Xuanyi, Yamy, Wu Lei, Liu Yanchi, Li Xiaoran, Chen Zhengfei, Liu Xijun, and Jane Zhang.

Nazha, Jasper Liu pair up for Republican fantasy Twelve Legends

Twelve Legends 十二谭 is based on the novel of the same name by Niluo (Wuxin: The Monster Killer), and stars Nazha (Ten Years Late) as Yeming, the human form of a luminous night pearl. Jasper Liu (Before We Get Married) costars as Jin Xingjian, originally an ordinary rock who displays characteristics of a deity as well as a demon.

Continue reading

Promo Round-up: Ten Years Late

Ten Years Late stars Shawn Dou (See You Again) and Nazha (Return the World To You) as first loves that reunite after a decade. Xu Zhengxi, Song Yanfei, Wang Ziyun and Jin Zehao costar. The 30 episode drama releases 2 episodes every Thurs-Sun on iQiyi here (8 episode head start for members).

Theme song by Wang Zhengliang, Trailer 1

Continue reading

Friday Photos

Fashion photographer Chen Man’s selfie makes the cover of Numéro

Magazine spreads, photo shoots and stills that recently caught our eye.

Victoria Song Qian, who did not renew her contract with SM.
Continue reading