Stars descend on Bazaar Charity Night 2019

Angelababy in a pink fantasy

GQ is pretty hard to beat on the creativity front, but at least Harper’s Bazaar had its own lineup of pretty stars. Select list of guests attending include Angelababy, Liu Shishi, Song Qian, Nazha, Zhao Liying, Liu Tao, Song Zu’er, Guan Xiaotong, Yang Zi, Lin Yun, Zhou Dongyu, Zhong Chuxi, Yuan Shanshan, Qin Lan, Ni Ni, Jing Tian, Xin Zhilei, Qi Wei, Yi Yangqianxi, Xiao Zhan and Chen Feiyu.

Which look do you like best?

(more…)

Promo Round-up: Return the World To You

Return the World To You is a fashion-mystery-melo that stars Gulnazar as Shen Yi’en, the CEO of a fashion empire. She befriends Lu Huai (Yang Shuo), the CEO of another fashion company, and slowly falls in love with him. Turns out that Lu Huai is actually Shen Yi’en’s boyfriend Ye Qilei post-surgery, who was believed to be dead after being framed by competitors. Xu Zhengxi and Zhao Yingzi complete the love square. The 40 episode drama airs on Jiangsu TV beginning tonight (Youtube).

Ending theme song by Wang Zhengliang, Teaser 1, Teaser 2

(more…)