Red carpet round-up: 2020 Weibo Awards Ceremony

Another year of the Weibo awards, another year of marvelling at how great all the actresses look.

Select list of attendees: Angelababy, Huang Xiaoming, Bai Jingting, Bai Yu, Deng Chao, Sun Li, Dilraba, Guan Xiaotong, Lu Han, Kris Wu, Huang Zitao, Zhang Yixing, Jin Chen, Li Bingbing, Li Xian, Zhou Dongyu, Liu Haocun, Mao Xiaotong, Ni Ni, Zhao Liying, Song Qian, Song Weilong, Tan Songyun, Tang Yan, Tong Liya, Tong Yao, Wang Kai, Cai Xukun, Wang Yibo, Xiao Zhan, Yang Zi & Yang Mi.

The cast of Hi, Mom – Shen Teng, director Jia Ling, Zhang Xiaofei. The movie has topped $700M USD to become China’s third-highest grossing film ever.
Continue reading