Government-endorsed COVID-19 drama series releases trailer

Standing Together 在一起 revolves around China’s pandemic response, and will be split into 10 X 2 episode stories:

  • The Turning Point: Zhou Yiwei, Tan Zhuo, Zhang Tian’ai, Mei Ting
  • Ferryman: Lei Jiayin, Ni Ni, Zhang Jingchu, Jiang Xin
  • Rescuer: Zhu Yawen, Xu Lu
  • Together: Yang Yang, Zhao Jinmai, Zhang Yunlong, Ren Zhong
  • 24 Hour Search: Huang Jingyu, Li Xiaoran
  • Wuhan People: Liu Mintao, Jia Nailiang, Ni Dahong
  • Fangcang Hospital: Jin Dong, Sun Jiayu, Mao Xiaohui
  • I Am Dalian: Deng Lun, Li Qin, Dong Jie, Liu Lin
  • Face Mask: Hai Qing, Feng Shaofeng, Dong Xuan
  • Construction of Huoshenshan: Chen Shu

The drama is slated to premiere on all major television networks in October.

Huang Jingyu, Li Qin confirmed for military romance

Even I can Photoshop better than this…

Dear Military Uniform 亲爱的戎装 (lit.) is being touted as the next Descendants of the Sun, and stars Huang Jingyu as a stone-faced special forces officer and Li Qin as a warm and gentle army doctor. A similar-themed drama starring Ma Sichun and Bai Jingting is also in production.

Directed by Tian Yi (The Drug Hunter) and written by award-winning screenwriter You Xiaoying (Love Education), the 45 episode drama is based on the novel of a similar name (军装下的绕指柔) by Zhezhi Mayi.