Friday Photos

The Legends‘ two female sect leaders have their own poster and theme song  to celebrate their friendship.

Posters, stills, photoshoots, and random photos that caught my eye this week.

Photos this week includes Angelababy, Cai Xukun, Liu Haoran, Wu Lei, Bai Jingting, Dilraba, Chen Wenqi, Ouyang Nana, Guan Xiaotong, Zheng Yecheng, Zhang Yunlong, Xu Kai, as well as Bai Lu X Xiao Yan for The Legends, Song Qian X Song Weilong for Love Actually, Chen Feiyu and He Landou for film With You.

First moving look at Song Qian X Song Weilong for Love Actually

Continue reading

A window into Yang Mi, Tang Yan, Ni Ni, etc. at fashion event

Tang Yan will see you now.

It seems like it’s now a thing for fashion event to take group photos now.  This time,  Marie Claire captures Yang Mi, Tang Yan, Ni Ni, Angelababy, Zhou Dongyu, Victoria Song Qian, Li Qin, Zhao Wei, Wu Lei, Cai Xukun, Fan Chengcheng, Huang Xuan, Song Weilong, Sun Yi, Zhang Tian’ai, Lisa Lu, Song Zu’er, Wang Ziwen, Chen Wenqi, Dong Jie, Tong Liya, Jolin Tsai, He Sui, and Xi Mengyao behind a window.  This time we’re at Marie Claire. How does this compare to the Cosmo, Elle, and Vogue photoshoots earlier this year?

Continue reading

Celebrities field questions in Cosmo photoshoot

Liu Haoran rocking those construction worker + emergency vest colors.

Liu Haoran, Wu Lei, Li Yuchun, Cai Xukun, Yang Mi, Tong Liya, Han Geng, Kim Jaejoong, Zhai Tianlin, Yin Zheng, Gulnazar, Jing Boran, Zhou Dongyu, Xiao Zhan, Li Qin, Wei Daxun Dong Li,etc. pose as if they were at a press conference for a Cosmo event.  The photoshoot is probably one of the more interesting “event photoshoots” lately, although they didn’t even bother to change the color palette when they ripped off of a Ni Ni Gucci ad.

Who looked the best?
Continue reading