Promos round-up: Qixi Festival 2021

A Dream of Splendor, Liu Yifei x Chen Xiao

Happy Chinese Valentine’s Day / Qixi! Here’s a round-up of posters and stills for upcoming dramas. Which shows are you looking forward to most?

Parting of the Orchid and Demon King
Parting of the Orchid and Demon King, Yu Shuxin x Dylan Wang Hedi
Legend of Anle, Dilraba x Gong Jun
Novoland: Pearl Eclipse, Yang Mi x William Chan
Psychologist, Yang Zi x Jing Boran
The Butcher’s Wife 屠户家的小娘子, Zhang Hanyun x Tong Mengshi
The Romance of Hua Rong Season 2, Yuan Hao x Zhao Zhaoyi
The Trust, Song Yanfei x Zhang Haowei
The Legendary Life of Queen Lau, Lamu Yangzi x Li Hongyi
Once We Get Married 只是结婚的关系, Wang Ziqi x Wang Yuwen
A Robot in the Orange Orchard 你好呀,我的橘子恋人, Liang Jingkang x Sun Qian
Love in Flames of War, Shawn Dou x Chen Duling
Cute Programmer 程序员那么可爱, Xing Zhaolin x Zhu Xudan
Jun Jiuling, Peng Xiaoran x Jin Han
Love the Way You Are, Angelababy x Lai Guanlin
Wulin Has Pride 武林有骄傲, Li Hongyi x Huang Riying
Sweet Teeth, Wu Xuanyi x Bi Wenjun. The drama will soon premiere on iQiyi.
My Talent Neighbour, Han Dongjun x Peng Xiaoran
Mr. Not Quite Right, Chen Zheyuan x Wu Xuanyi
Fall In Love With A Scientist 当爱情遇上科学家, Jasper Liu x Zhou Yutong
Light Chaser Rescue, Luo Yunxi x Wu Qian
Memory of Encaustic Tile, Chen Yuqi x Lin Yi
Rebirth for You, Ju Jingyi x Zeng Shunxi
Be My Princess, Xu Zhengxi x Zhou Jieqiong
Don’t Want To Date My Boss 才不要和老板谈恋爱, Huang Zitao x Song Zu’er
Hello The Sharpshooter, Hu Yitian x Xing Fei
Love Never Fails, Liu Xueyi x Yuan Bingyan
A Female Student Arrives at the Imperial College, Xu Kaicheng x Zhao Lusi
The Oath of Love – to air on September 8th

Leave a Reply