Promo round-up: No Boundary

No Boundary / Yuzhao Ling Season 1 玉昭令 stars Zhang Yishang as Duan Mucui, a deity who has set up a sect in the mortal world to catch the demons and prevent them from remaining in the mortal world. Darren Chen costars as royal guard Zhan Yan and the heroine’s love interest.

Based on Weiyu’s Fantasies in Kaifeng, the drama should be available with English subs on iQ / iQiyi app.

Insert song by Zhang Zining

Zhang Yishang as Duan Mucui
Darren Chen as Zhan Yan
Wang Yifei as Hongluan
Gu Zicheng as Wengu Weiyu
Yang Ze as Shangguan Ce
Wang Yinuo as Zhang Long
Tse Kwanho as Jiang Wenqing
Ao Ziyi as Jiang Mo
Han Dong as Yang Jian / Erlangshen

Leave a Reply