Friday Photos

Yang Mi finally remembering that she looks Audrey Hepburn

Photos that caught our eyes this week. What caught yours?

Zhao Lusi’s hair here is so cute for her new drama
Zhang Ziyi on a boat
Zhou Dongyu the Ice Queen
Ju Xiaowen by Fan Xin
Ju Xiaowen
Ni Ni
Chun Xia
Liu Wen

Leave a Reply