Zhou Xun by Chen Man

Photos that caught our eyes this week. What caught yours?

Luo Yunxi
Zhu Yilong in The Rebel
Tong Yao in The Rebel
Unfazed at Twenty stars Li Gengxi X Bu Guanjin
Wang Junkai and his puppy eyes
Zhang Yunlong by Xiaoming
Li Landi X Lin Yi
Fan Bingbing
Fan Chengcheng
Kris Wu
Gao Jialang
Wang Yaoqing and his bear buddy
Wang Yaoqing and his bear buddy
Liu Shishi
Liu Yifei
Yang Mi for Adidas
Kan Qingzi
Zhao Liying
Boogie Wang Ziyi by Oliverjune
Lu Keran
Zhong Chuxi as a siren
Eva Huang spectacular in this mermaid dress
Sparkle Love poster

If you have found a minor error or broken link, please help us improve this post by selecting that text and pressing Ctrl+Enter. For factual errors, please leave a comment.

Leave a Reply