Chen Xiao, Wang Yibo in character for upcoming anti-narcotics drama

Part bromance and part anti-narcotics drama, Being A Hero stars Chen Xiao as a detective turned undercover agent, while Wang Yibo plays an upright police officer and his best friend. [Extended Synopsis]

I think I’m part of the minority here – I love Chen Xiao when he grows a moustache
Wang Jinsong as the morally ambiguous Lin Dezan
Liu Yijun as Yang Xingquan
Zhao Zhaoyi as Lan Anran
Zhang Zhijian as Chen Liwen, probably Chen Xiao’s handler?
Feng Jiayi as Wan Heda
Zhang Yuqi as Jiang Lei
Guo Xiaoting as Yang Ling
Tu Bing as Wan Mengmeng

Leave a Reply