Promo Round-up: The Lost Tomb Reboot

The Lost Tomb Reboot Season 1 stars Zhu Yilong as Wu Xie, Huang Junjie as Zhang Qiling and Chen Minghao as Wang Pangzi.

The 66 episode drama has been split into two seasons, and the first 32 episodes will stream on Youku / iQiyi every Wed-Thurs beginning tonight. English subs will be available on the iQiyi app.

Mao Xiaotong as Bai Haotian
Huang Mengying as Mute Girl
Liu Chang as Liu Sang
Tse Kwanho as Mr. Jiao
Qiao Zhenyu as Jie Yuchen
Zhai Ying as Piaopiao

Leave a Reply