New stills for Yuan Hong, Zhao Jinmai, Lin Yi’s fantasy drama

Yuan Hong and Zhao Jinmai play a father-daughter pair who leave their village to help the new emperor (Lin Yi) save the world. [Extended Synopsis]

Insert song (cover of Huang Shifu/Yaoyang’s original) by Liu Sihan

Cai Wenjing as Yinzhuang
Xing Yunlai as Yinxiao
Chen Yusi as Wuyuan
Zeng Li as Feitian
Zhao Tianyu as Mengzhan
Wang Dong as Fozhuan

Leave a Reply