Wuxia drama Legend of Fei has released new stills of the cast. Starring Zhao Liying, Wang Yibo, Zhang Huiwen and Chen Ruoxuan, the 58 episode drama will wrap up filming within the month.

Character introductions | Extended Synopsis

Zhang Huiwen as Wu Chuchu
Chen Ruoxuan as Li Sheng
Zhou Jieqiong as Li Yan
Sun Jian as Yin Pei
Zhang Xinyu as Yang Jin
Leng Jiyuan as Ying Hecong
Dong Xuan as Duan Jiuniang
Hu Bing as Li Zheng
Che Xiao as Li Jinrong
Geng Le as Shen Tianshu

If you have found a minor error or broken link, please help us improve this post by selecting that text and pressing Ctrl+Enter. For factual errors, please leave a comment.

Leave a Reply