Promo Round-up: The Sleuth of Ming Dynasty

The Sleuth of the Ming Dynasty pairs court official (Guan Hong) and secret police detective (Fu Mengbo) together to solve a bunch of cases before discovering a bigger conspiracy awaits. Liu Yaoyuan costars as the leader of the Eastern Depot.

You can watch the drama English subbed on Youtube here.

Costume Design

Ending theme song “Mortal World” by Cui Zege, Xu Liang
Guan Hong as Tang Fan
Fu Mengbo as Sui Zhou
Liu Yaoyuan as Wang Zhi
Mao Yi as Pei Huai
Cai Heng as the Emperor
Wang Maolei as Li Zilong
Li Liqun as Ma Lin
Zhang Yilong as Wuyun
Liu Chengjun as Jia Kui
Alyssia Chia as the noble consort
He Nan as Duoerla
Huang Yangxitian as Dong’er
Pan Shiqi as Tang Yu
Lamu Yangzi as Dong-gu

Leave a Reply