Friday Photos

Tong Liya promos for her upcoming dance drama

Magazine spreads, photoshoots and cover art that recently caught our eye.

Yi Yangqianxi in Better Days

Wang Junkai

Fan Bingbing

Nazha in Voice of the Nation

Zhu Yilong

Xiao Zhan

Tong Dawei X Jiang Xin promoting their upcoming series Galloping Age

Zhang Jiani

Reyizha

Ni Ni ad campaign

Poster for Feng Xiaogang’s new film, Only Cloud Knows, starring Huang Xuan X Yang Caiyu

Poster for Feng Xiaogang’s new film, Only Cloud Knows, starring Huang Xuan X Yang Caiyu

Tong Liya promos for her upcoming dance drama

Leave a Reply