Valentine’s Day drama posters

Tingxue Tower – Qin Junjie, Yuan Bingyan

Here’s a round-up of Valentine’s Day poster/stills released by upcoming (and a few currently airing) dramas. Here’s to hoping you will all have a drama lead-worthy romance of your own.

Broker – Song Qian, Luo Yunxi

0077P47Bgy1g05vnzr28bj30v91vokjl

My Girlfriend – Xu Weizhou, Qiao Xin

Eternal Love 2 – Dilraba, Gao Weiguang

From Survivor to Healer – Shawn Dou, Miaomiao

Held in the Lonely Castle – Wang Kai, Jiang Shuying

Youth Should be Early – Hu Yitian, Zhong CHuxi

The Craftsman – Yang Mi, Wallace Huo

Long for You – Wang YIlun, Xu Xiaonuo

Nice to Meet You – Janice Man, Zhang Ming’en

Unrequited Love – Hu Yitian, Hu Bingqing

One Boat One World – Zhang Han, Wang Yikun

In Youth – Zhang Yunlong, Qiao Xin

Second Time is a Charm – Zhang Luyi, Wang Ziwen

Renascence – Zhang Zheyuan, Li Mozhi

My True Friend – Angelababy, Deng Lun

Detective rom-com Liang Shihuan 两世欢 – Yu Menglong, Chen Yuqi

5c64e2555e6ed

Detective L – Bai Yu, you Jingru

5c6500c553e46

The Brightest Star in the Night Sky – Huang Zitao, Wu Qian

Well-intended Love starring Xu Kaicheng

Zhaoyao – Xu Kai, Bai Lu

2 thoughts on “Valentine’s Day drama posters

  1. Wow I’m actually really excited for a lot of these (especially Ting Xue Lou). However, as my current fav drama lately, Xu Kai and Bai Lu’s Zhao Yao still wins!!!

Leave a Reply