Photoshoot Round-up : Beijing childhoods

A series of Beijing artists, including Bai Jingting, Chen Feiyu, Wu Xiubo, Xu Qing, Yang Le and Liu Ruilin relive their childhoods in this series of photoshoots.

Chen Feiyu by Eponine Huang

  

 

Xu Qing by Feng Hai   

Yang Le

 

Liu Ruilin by Wang Wei

 

Wu Xiubo by Li He

Bai Jingting
 

 

Finally, non-native Jing Boran in this cute hutong photoshoot by Alexvi

 

2 thoughts on “Photoshoot Round-up : Beijing childhoods

  1. Pingback: Beijing Girls – Yang Mi, Guan Xiaotong, Xu Jinglei, Xu Qing, Chen Man | Cfensi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s