Photoshoot Round-up : Beijing childhoods

A series of Beijing artists, including Bai Jingting, Chen Feiyu, Wu Xiubo, Xu Qing, Yang Le and Liu Ruilin relive their childhoods in this series of photoshoots.

Chen Feiyu by Eponine Huang

  

 

Xu Qing by Feng Hai   

Yang Le

 

Liu Ruilin by Wang Wei

 

Wu Xiubo by Li He

Bai Jingting
 

 

Finally, non-native Jing Boran in this cute hutong photoshoot by Alexvi

 

2 thoughts on “Photoshoot Round-up : Beijing childhoods

Leave a Reply