Actors for Marie Claire

Tang Yan and Yang MI

Marie Claire did a “Chinese Style” photoshoot featuring some of China’s hottest young stars, incluing Yang Mi, Li Bingbing, Chris Li Yuchun, Tang Yan, Angelababy, Huang Xuan,Wang Junkai and Yi Yangqianxi  of TF Boys, Liu Haoran, Sheng YIlun, Victoria Song Qian, and Song Weilong.

Whose photo do you like the best?

Wang Junkai and Yi Yangqianxi

Li BIngbing and Angelababy

Liu Haoran and Song Weilong

Shen Yilun and Huang Xuan

Victoria Song Qian

Chris Li Yuchun

1 thought on “Actors for Marie Claire

Leave a Reply