The Taoism Grandmaster trailer

Here we go again.

The Taoism Grandmaster 玄门大师 stills again today and a trailer.  Starring Tong MengshiWang XiuzhuPei ZitianZhao YueWang YoushuoZhang YazhuoLi DaikunYang XuanyiChu HanLiu Zewen, Li Ji, Wu YutongGuo JinZhang Ze, and Li Xinzhe, those looking for something different can give this a try when it comes out.

More character posters below the cut.

Leave a Reply