New Year Greeting from Ruyi’s Royal Love in the Palace

Ruyi’s Royal Love in the Palace 后宫·如懿传 has released a New Year Greeting.  Starring Zhou XunWallace HuoJanine ChangLi ChunDong JieTong YaoChen HaoyuXin ZhileiZeng YixuanWu Junmei (Vivian Wu), Chen XiaoyunHuang MingJing ChaoLi QinYuan WenkangHu KeZhang JiazhuCao XiwenYu Yang, and He Hongshan, unfortunately there doesn’t seem to be much to look at in terms of sets or costumes.

1 thought on “New Year Greeting from Ruyi’s Royal Love in the Palace

Leave a Reply