Production teaser for Ruyi’s Royal Love in the Palace

Ruyi’s Royal Love in the Palace 后宫·如懿传 has released a production teaser.  Starring Zhou XunWallace HuoJanine ChangLi ChunDong JieTong YaoChen HaoyuXin ZhileiZeng YixuanWu Junmei (Vivian Wu), Chen XiaoyunHuang MingJing ChaoLi QinYuan WenkangHu KeZhang JiazhuCao XiwenYu Yang, and He Hongshan, a quick look for those interested.

 

2 thoughts on “Production teaser for Ruyi’s Royal Love in the Palace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s