Faye Wong sings “So Young” themesong

Faye Wong sings the theme for “So Young,” Zhao Wei‘s directorial debut and masters thesis featuring Mark Zhao, Han Geng, Yang Zishan, Tong Liya, Zheng Kai etc.

Leave a Reply