2012-2013 New Year Concerts guest list

hanshuang 2012 shenzhen

Zhang Han and Zheng Shuang lean in for a kiss at the Shenzhen New Year Concert

Hunan TV (live)
Hosts: He Jiong, Xie Na, Wang Han, Sun Xiaoxiao, etc.
Artists: Yu Haoming, Jane Zhang, Zhou Bichang, Li Yuchun, Andy Lau, eeMedia artists, Korean artists,  Jam Hsiao, Yang Mi, Huang Yali, Gary Cao, Jolin Cai, Tanya Chua, etc.

Jiangsu TV (live)
Hosts: Meng Fei, Le Jia, Li Hao, Li Xiang, Peng Yu
Artists: Wang Leehom, Lin Dan, Show Luo, Elva Hsiao, JJ Lin, EXo-M, Yoga Lin, Karen Mok, Jacky Cheung, etc.

Zhejiang TV (live)
Hosts:Zhou Libo, Cui Yongyuan, Yi Yi, Hua Shao
Artists: The Voice competitors, Chinese Dream competitors

Anhui TV:
Hosts: Xie Na, Liu Yan
Artists: Yang Mi, Liu Shishi, Tang Yan, Qi Wei, Hu Ge, Ruby Lin, Jimmy Lin, Sun Li, Jiang Junfu, Gulnazar, Wallace Chung, Li Xiaolu, Jia Nailiang, Yan Kuan, Cheng Sicheng, Du Chun, Chen He, etc.

Shenzhen TV :
Hosts: Ou Di, Wang Zulan, etc.
Artists: Fan Bingbing, Zhang Han & Zheng Shuang, Ariel Lin & Chen Bolin , Nicholas Tse, Hu Xia, Allen Su, Wang Feng, F(x), Cui Jian, etc.

11 thoughts on “2012-2013 New Year Concerts guest list

  1. who won the broadcast rating? which one did most people watch? it’s to difficult to decide which one to watch first!

    • They also don’t have a single mainland artist (unless you count Sun Yang …) =_= Jiangsu need to get their stuff together. I would now rank Zhejiang and Anhui above Jiangsu in terms of production abilities.

Leave a Reply